De actuele waarde van je vastgoed

Bij het realiseren van nieuwe vastgoedprojecten wil je weten wat de waarde van je huidige vastgoed is. Dit is immers medebepalend voor je loan-to-value. Via de taxatiespecialisten van Fortrus weet je precies de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen én wat dat betekent voor je planvorming.

Onze taxateurs zijn gespecialiseerd in zorgvastgoed en ingeschreven in de registers van NRVT, RICS en aangesloten bij NVM. Daardoor krijg jij snel betrouwbare en gevalideerde taxatierapporten van je huidige vastgoedportefeuille.

FORTRUS ZORG-Logo_PMS292-Transparant

Verplichte taxatie

Woonzorgcomplexen, gezondheidscentra en andere zorgorganisaties zijn sinds 1 juli 2021 verplicht om bij een nieuwe financieringsaanvraag de actuele marktwaarde van het bestaande onroerend goed in kaart te brengen. Sinds 1 juli 2022 geldt deze verplichting ook voor bestaande financieringen.

Dat betekent dus dat je je vastgoed regelmatig moet laten taxeren. Commercieel vastgoed zelfs elk jaar en residentieel vastgoed eens per drie jaar. Deze taxatie dient uiteraard door een deskundige en onafhankelijke taxateur te worden uitgevoerd. Daarbij helpt Fortrus je graag.

Sinds 1 juli 2021 verplicht

Fortrus kijkt verder dan alleen stenen

FORTRUS ZORG-Logo_PMS292-Transparant

Zonder omkijken

Bijkomend voordeel is dat we deze taxaties gewoon in ons automatiseringssysteem NoClaims kunnen agenderen. Uiteraard leggen we de overeengekomen prijs en andere condities vast in de SLA overeenkomst. Zo voldoe jij altijd keurig aan je verplichting en kost het weinig moeite om de taxaties te laten uitvoeren.

Meer weten over de taxatiemogelijkheden? 

Taxateurs met specialisatie in zorgvastgoed

Ontvang vrijblijvend
advies over je vastgoed