Diensten

Bedrijven hebben behoefte aan één landelijk opererende partner voor de centrale outsourcing van professioneel onderhoud en bouwwerkzaamheden aan gebouwen. Fortrus is totaalaanbieder die het beheer van een vastgoedportefeuille voor haar rekening kan nemen. De diensten zijn onderverdeeld in de divisies: Advies (Onderzoek & Advies), Realisatie (Operationeel beheer) en Facilitair (Totaalbeheer).

Fortrus Onderzoek & Advies

Fortrus Advies geeft advies over het technische en facilitaire beheer van gebouwen, bouw en verbouw, kostenbesparing, meerjaren-onderhoud, de verduurzaming van vastgoed, het inschakelen van partners en offerte-beoordelingen. Advies op het gebied van personeel, detachering en het efficiënter maken van de workload biedt ook vaak nieuwe inzichten. Met ons Meerjaren Onderhouds Systeem (MOS) heeft u controle over het regulier en preventief onderhoud van uw gebouwen en grip op de kosten.

Heeft u behoefte aan technisch due diligence-onderzoek, dan kunnen wij dat voor u uitvoeren. Met feiten en cijfers krijgt u dan inzicht in de bouwkundige en milieu- en veiligheidstechnische risico’s.

Fortrus Realisatie (Fortrus Operationeel Beheer)

realisatieiconFortrus Realisatie verzorgt het dagelijks beheer van uw vastgoed en plant, bewaakt en controleert de kleinere klussen die door externe partijen worden uitgevoerd. We zetten hiervoor ruim 260 vaste leveranciers in of maken gebruik van uw eigen netwerk. De Projectmanagers, Adviseurs en Vastgoedmanagers van Fortrus wikkelen bouw- en verbouwprojecten operationeel af en voeren planmatig onderhoud uit. U heeft de beschikking over een 24-uurservice die klachten- en onderhoudsmeldingen afhandelt. De service is 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch en online via NoClaims bereikbaar voor schadeherstel, klein onderhoud en schadelastbeheersing.

Fortrus Facilitair (Fortrus Totaal Beheer)

facilitairiconDe divisie Fortrus Facilitair is verantwoordelijk voor het totale dagelijkse beheer van een gebouw. Strategisch, tactisch en operationeel. Grote en kleine onderhoudsklussen en facilitaire zaken zoals schoonmaak, gevelbewassing, tuinonderhoud en andere gebouw-gebonden zaken vallen onder dit vastgoedbeheer. Gaat u een overeenkomst aan met Fortrus Facilitair, dan kan de totale rol van beheerder op technisch en facilitair gebied voor u worden ingevuld. Klachten- en onderhoudsmeldingen worden door onze meldkamer afgehandeld. De service is 24/7 telefonisch en via NoClaims online bereikbaar voor schadeherstel, klein onderhoud en schadelastbeheersing.

Fortrus Integrated Facility Management (IFM)
IFM is onderdeel van Fortrus Facilitair. Het is een combinatie van beheerapplicaties voor de aansturing van facilitaire diensten. Fortrus ontwikkelt samen met u één visie over de facilitaire diensten en brengt deze in de praktijk. De taken worden procesmatig uitgevoerd door één team. Servicemanagement (huismeester), cleaning services, support services, property services, catering services en security services, alles wordt op elkaar afgestemd. IFM is voornamelijk geschikt voor het midden- en kleinbedrijf.

Samen met Vierders participeren wij in Vierders Vastgoedmanagement BV . Hier bieden wij klanten die naast het technisch beheer van Fortrus ook behoefte hebben aan Administratief en Commercieel Beheer de mogelijkheid om middels het “one stop shopping” principe dit als integraal product af te nemen.  Een klantgericht bedrijf die het beheer op een klantgerichte wijze ter hand neemt. Natuurlijk met de geborgde kwaliteit en systemen die Fortrus kenmerkt.