The Building Care Company

Op weg naar bewust beheer.
fortrus_black_logo

Inventarisatie en organisatie

Voor een goed inzicht bezoeken we de locatie plus huurders en lezen we het beleidsplan in: per portefeuille én per object. We inventariseren processen en procedures, de onderhoudspartijen en bijbehorende overeenkomsten. Via de software NoClaims richten we de workflows in. Hiermee wordt beheer veel eenvoudiger en transparanter.

Inventarisatie en organisatie

Wet- en regelgeving

fortrus_black_logo

Wet- en regelgeving

Welke wettelijke verplichtingen zijn er? Zijn er lopende dossiers? Hoe is de controle op wet- en regelgeving geborgd? En hoe zit dit met preventief onderhoud? Na afstemming van deze vragen richten we NoClaims in met belangrijke mijlpalen, zoals expiratiedata en certificaatbehoud. Daarnaast checken we of al deze activiteiten – indien gewenst – zijn geborgd.

fortrus_black_logo

Servicedesk 24/7

Een belangrijke pijler in huurderstevredenheid: de snelheid en prettige communicatie waarmee storingen en schades worden opgelost. Huurders kunnen 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze servicedesk. Onze meldkamer is ingericht via een KWIS-systeem. Zodoende komen meldingen via de software NoClaims gelijk op de juiste plek terecht. Daarnaast hanteren we sjablonen voor communicatie met huurders. Garantie voor een goede afhandeling en tevreden huurders!

Servicedesk 24/7

Contractmanagement leveranciers

fortrus_black_logo

Contractmanagement leveranciers

Dé basis van bewust en actief vastgoedbeheer is communicatie met leveranciers. Via contractbeheer, SLA’s, een handig offertesysteem, regulier overleg en KPI’s zijn de verwachtingen over en weer zuiver. Ook voeren we steekproefsgewijs controle op werkzaamheden en documentatieverplichtingen uit. Uiteraard ontzorgen we jou ook bij aanbestedingen, overdrachten of implementatie van onderhoudsovereenkomsten.

fortrus_black_logo

Facilitair management

Schoonmaak, gevel- en glasbewassing, groenonderhoud en het opzetten van een pas- en sleuteluitgifte protocol. Allemaal zaken in de fysieke omgeving die behoren tot het facilitair management. Ook hier checken we periodiek en steekproefsgewijs of de uitgevoerde werkzaamheden goed verlopen en of aan de documentatieverplichtingen en protocollen is voldaan. Desgewenst zorgen we ervoor dat er altijd een handyman bereikbaar is voor huurders.

Facilitair management

Meerjarige Onderhoud Begroting

fortrus_black_logo

Meerjarige Onderhoud Begroting

Welke onderhoudsscenario’s zijn er per object mogelijk? Hoe richt je jouw portefeuillebeleid hierop in? Via MOS (Meerjarige Onderhoud Systematiek) krijg je inzicht in onderhoud. We voeren tijdig inspecties uit (NEN 2767) en verwerken deze data in de software NoClaims. Daardoor zijn de onderhoudscondities, veiligheidsscores en belevingsscores direct inzichtelijk. Op directie- en operationeel niveau ontvang je rapportages met de mogelijkheid om de verschillende scenario’s per object weer te geven.

fortrus_black_logo

Uitvoering planmatig onderhoud

En dan de uitvoering. Fortrus ontzorgt je volledig in het operationele proces. Van offerteaanvraag en -beoordeling tot werkvoorbereiding. En van projectbegeleiding op locatie tot borging van documentatie en revisiebescheiden.

Uitvoering planmatig onderhoud

Facturatie en financieel management

fortrus_black_logo

Facturatie en financieel management

Het uiteindelijke doel van vastgoedbeheer is uiteraard een goed rendement tegen minimale inspanningen. De juiste inrichting van je financiële administratie is daarbij key. Maar ook: het realiseren van (API) koppelingen met je eigen financiële pakket en helderheid in de transitorische kosten en bewaking van openstaande facturen. De juiste checks in de workflow, kostensoort, facturen en goederenontvangst; alles is terug te vinden in NoClaims.

tick-icon
NIEUW

APK check voor uw vastgoed

Het toetsen aan de wettelijke kaders van vastgoed.

Ontvang vrijblijvend
advies over je vastgoed