Referenties

Graag zien wij dat onze opdrachtgevers ons zien als samenwerkingspartner waarbij vakkennis, openheid, vertrouwen en persoonlijk contact centraal staan. Uiterst tevreden opdrachtgevers, dat is waar Fortrus het voor doet. Wij kunnen je daar alles over vertellen, maar liever laten wij enkele goede relaties aan het woord. Blader door enkele referenties.

Clemens Brenninkmeijer

Clemens Brenninkmeijer

Head of Sustainability Redevco Europe / Former Managing Director Redevco Netherlands

“We houden elkaar scherp”

“In vastgoedmanagement is technisch beheer de basis. Als ogenschijnlijk eenvoudige zaken zoals het vervangen van kapotte lampen niet goed geregeld zijn, klagen huurders en voelen zich niet serieus genomen. We werken met Fortrus samen sinds 1997 en behoren tot hun eerste klanten. Fortrus zorgt momenteel voor het technisch beheer van onze 53 winkelpanden (120.000 m. v.v.o.) in Nederland. Het interessante is dat we elkaar scherp houden. Op regelmatige basis zijn er onafhankelijke audits op de werkzaamheden van Fortrus, bijvoorbeeld op conditiemetingen van de gebouwen, uitgevoerde onderhouds- werkzaamheden of op IT-systemen. Uit die laatstgenoemde audit is enkele jaren geleden een verdere professionalisering van de licentieovereenkomsten voortgevloeid. Zo hebben we veel duidelijkere afspraken gemaakt met betrekking tot gebruikers- en back-up protocollen, en over het intellectueel eigendom van de data over onze gebouwen die op de Fortrus-servers staan.

Wat betreft vastgoedmanagement als strategische opgave: dat is binnen Redevco een belangrijk topic. We maken onderscheid tussen de verplichtingen van de huurders en van ons als eigenaar. In winkelvastgoed zijn huurders verantwoordelijk voor hun eigen installaties, en wij als eigenaar voor de schil van het gebouw. Bij dat laatste vertrouwen we volledig op Fortrus, zowel met betrekking tot de goede staat van onderhoud van onze gebouwen, als het bijhouden en inventariseren van eventuele veiligheidsrisico’s.

Sommige zaken, zoals de certificaten voor sprinklersystemen of brandmeldinstallaties, houden we bij in onze gebouwendossiers. Binnenkort kunnen we dit echter samenvoegen en bijhouden in het nieuwe NoClaims-systeem van Fortrus. Dat is een prettige vooruitgang, omdat we binnen NoClaims direct een volledig beeld hebben van de belangrijkste veiligheidsrisico’s, de betreffende certificaten en vervaldata. Ook hopen we op deze manier Fortrus nog pro-actiever opdracht te kunnen geven om technische zaken op te lossen of onze huurders aan te spreken.”

André van den Berg

Former Chief Commercial Officer Schiphol Group

“We liften mee op de uitzonderlijke positie van de gebouwenportefeuille”

“Het vastgoed van Schiphol Real Estate bevindt zich in een uitzonderlijke positie. Onze portefeuille van circa 575.000 meter aan kantoor- en logistiek vastgoed (en Hilton Hotel) is gecentreerd op één locatie waar veiligheid hoog in het vaandel staat. We voeren zelf het management over onze gebouwen; er is geen splitsing van eigenaar en beheerder. Het uitvoerende deel van het technisch beheer is uitbesteed aan Fortrus. Het is van primair belang dat de corebusiness van Fortrus technisch beheer is; een superspecialist dus. Dat geeft vertrouwen. Sinds vier jaar maken we gebruik van Control-It. Voordelen van de manier waarop de rollen verdeeld zijn, zijn onder meer de standaardisatie en de regelmaat waarmee controles plaatsvinden. Dat is helder en daar wordt over gerapporteerd. We hebben per gebouw zicht op onder andere alle certificaten die nodig zijn op het gebied van brand- en milieuveiligheid en arboregels. Op deze punten verricht Fortrus minimaal vier keer per jaar inspecties. Daarnaast worden door Schiphol Real Estate de jaarlijkse risico-inventarisaties en –analyses uitgevoerd. De BHV (BedrijfsHulpVerlening) oefeningen worden jaarlijks gedaan.

Onze eigen Schiphol-brandweer verricht eveneens diverse inspecties, waarbij we als eigenaar van de panden ook via die weg een update krijgen. Er zijn altijd ontwikkelingen op het terrein van technisch beheer waarvoor we proactief innovatieve oplossingen proberen te vinden. Zo zijn we misschien teveel georiënteerd op brandveiligheidsincidenten en kunnen we een professionaliserings- slag maken door milieu wat meer op de voorgrond te plaatsen. Daarnaast komen relevante onderwerpen aan de orde bij de diverse veiligheidsmanagementsystemen die binnen Schiphol worden gehanteerd. Die zijn heel gedetailleerd en omvatten zaken als elektrotechniek, hoogspanning, veiligheid op de bouw, enz.

In feite liften we als Schiphol Real Estate mee op de bijzondere positie van de locatie van onze gebouwenportefeuille, namelijk een luchthaven. Met het nieuwe Fortrus-systeem NoClaims wordt het operationele, technisch beheer nog professioneler, overzichtelijker en minder mensafhankelijk. En dat zijn zeer prettige voordelen.’

Ontvang vrijblijvend
advies over je vastgoed