Home

Totale controle over het technisch en facilitair beheer van uw vastgoedportefeuille kan enorme kostenbesparingen opleveren. Fortrus is dé strategische partner voor het beheer en onderhoud van uw vastgoedobjecten. Met het beheer van 6.000 vastgoedobjecten, waaronder kantoorpanden, winkelcentra, luchthavens, logistieke centra en 3.500 woningen, is Fortrus toonaangevend in de markt. Totaal omvat de portefeuille zo’n vijf miljoen vierkante meter oppervlakte.

Fortrus biedt effectief vastgoedbeheer volgens een one-stop-shop-concept. U heeft de totale controle over het meerjaren onderhoud, storingsmeldingen, periodieke keuringen, verduurzaming, certificeringen en administratie tegen lage kosten.

Over Fortrus

Iedereen die de controle wil hebben over het integrale beheer van een vastgoedportefeuille en het gemak wil ervaren van vakkundige ondersteuning, vindt in Fortrus een innovatieve en solide partner. Fortrus heeft ruim 20 jaar ervaring met het beheren en onderhouden van vastgoed van opdrachtgevers met een landelijk gespreide portefeuille. Een hoge mate van automatisering is kenmerkend voor Fortrus. Het bedrijf ontwikkelt steeds nieuwe oplossingen om te kunnen blijven voldoen aan de actuele vraag. Unieke beheerconcepten zorgen voor effectief beheer en direct tot een verlaging van de total costs of ownership.

Fortrus adviseert, implementeert en verzorgt het tactisch en/of operationeel beheer. Landelijk opererende netwerken, aangestuurd door Fortrus, worden ingeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden. Deze bedrijven worden frequent getoetst op kwaliteit en prestatieniveau. Ook uw eigen leveranciers kunnen aan deze netwerken worden toegevoegd.

Fortrus Way of Life

Bij technisch en facilitair beheer is geen omstandigheid hetzelfde. Fortrus bestudeert elke situatie en behoefte tot in detail en ontwikkelt een maatwerkaanpak. Het aantal werkprocedures wordt teruggebracht naar de noodzakelijke hoeveelheid. Geen inefficiënte uren, geen bureaucratie en onnodig papierwerk en geen onnodige schakels in de beheerketen zodat deze zo kort  als mogelijk wordt. Minder storingsmeldingen per telefoon en tegelijkertijd méér automatisering en online beheer. Fortrus Way of Life is een manier van denken die staat voor maximale efficiency in vastgoedbeheer.

Kenmerkend voor Fortrus

 • Ruim 20 jaar ervaring in technisch en facilitair vastgoedbeheer
 • Enthousiast team kundige professionals
 • Producten en diensten modulair opgebouwd (maatwerk)
 • Praktische, transparante aanpak
 • Hoge mate van automatisering (beheer op afstand)
 • Verkorten van beheerketen
 • Scherpe tariefstelling, inzichtelijke kosten
 • Kostenvoordelen door groot inkoopvolume
 • Duurzame dienstverlening conform NEN-EN-ISO 14001
 • Verlaging Total Cost of Ownership

Het Team

Het team van Fortrus bestaat uit circa 20 enthousiaste professionals met een brede kennis en een praktische maar vooral ook klantgerichte kijk op het vak. Bouwkundige en installatietechnische ingenieurs, veelal BREEAM opgeleide Experts, en Facilitair specialisten. De medewerkers van Fortrus hebben een HBO- of universitaire opleiding en beschikken over ruime praktijkervaring.

Opdrachtgevers door heel Nederland

Fortrus is een gevestigde naam in de vastgoedwereld. Een groot aantal gerenommeerde eigenaren van vastgoed, gebruikers en huurders, vastgoedbeheerders, verzekeraars en serviceorganisaties in Nederland maakt al 20 jaar gebruik van onze producten en diensten.

U bent vastgoedeigenaar

Als vastgoedeigenaar wilt u inzicht in uw vastgoedbeheer en wilt u de directe kosten verlagen. U wilt een optimale prijs/kwaliteitverhouding en een beeld van de lange termijn onderhoudsplanning, zodat u weet welke kosten u wanneer kunt verwachten. Fortrus adviseert over beleidsontwikkeling, kan het totale dagelijkse beheer van u overnemen en biedt daarnaast online tools voor het beheer en onderhoud van uw vastgoedportefeuille. Met het pakket NoClaims heeft u controle over:

 • Dagelijks beheer en (preventief) onderhoud
 • Planning, sturing en bewaking van bouw- en verbouwprojecten
 • Veiligheid, het voldoen aan wet- en regelgeving
 • Facilitaire zaken
 • Meldkamerdiensten
 • Verduurzaming van vastgoedportefeuilles
 • Revitalisering, renovatie en aanpassing van gebouwen
 • De kosten van technisch en facilitair onderhoud, nu en in de toekomst

U bent beheerder, gebruiker of huurder

Bent u verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een gebouw, gebruiker of huurder, dan wilt u dat klachten en wensen snel, vakkundig en naar tevredenheid van uw huurders of gebruikers worden afgehandeld. Als samenwerkingspartner kan Fortrus u bij het dagelijkse beheer en onderhoud ondersteunen. Op technisch en facilitair gebied. Wilt u de werkzaamheden effectief kunnen monitoren? Met het online software pakket NoClaims van Fortrus heeft u slimme, doeltreffende tools om het beheer optimaal te kunnen volgen. U heeft de totale controle over:

 • Dagelijks beheer en preventief onderhoud
 • Klachten en storingen
 • Afhandeling van huurderswensen
 • Facilitaire zaken zoals schoonmaak, gevelbewassing en tuinonderhoud
 • Meldkamerdiensten
 • Veiligheid, het voldoen aan wet- en regelgeving

Fortrus en duurzaamheid

Fortrus ziet duurzaamheid als deel van het ondernemingsbeleid. In de dienstverlening aan opdrachtgevers en voor de eigen kantoren. Er wordt veel aandacht besteed aan milieuaspecten, veiligheid, gezondheid en energieverbruik.

Er wordt geanticipeerd op nieuwe milieuwet- en regelgeving. De milieubelasting wordt gemeten en beheerst. Fortrus informeert externe partijen adequaat over milieubeleid en verplicht zich continue tot inspanningen ter verbetering van de milieuprestatie van opdrachtgevers. Daarbij ligt de focus op:

 • Terugdringen van afvalstromen
 • Minimaliseren van het gebruik van grondstoffen en energie
 • Beperken van de uitstoot van broeikasgassen, die vrijkomen bij onze bedrijfsprocessen
 • Beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Selecteren van leveranciers met een milieumanagementsysteem

Heeft u vragen over BREEAM (nieuwbouw en bestaande bouw) en EPA-U (woning- en utiliteitsbouw), ook dan gaan onze adviseurs graag met u in gesprek.

Fortrus is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC), de NRW en het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP)